بررسی مطابقت های دروس حرف آخر با سوالات کنکور ۹۵

بررسی مطابقت های ریاضی حرف آخر استاد منتظری با سوالات کنکور ۹۵

[foogallery id=”11428″]

بررسی مطابقت های فیزیک حرف آخر استاد کامیار با سوالات کنکور ۹۵

[foogallery id=”11447″]

بررسی مطابقت های دین و زندگی حرف آخر استاد یوسفیان پور با سوالات کنکور ۹۵

[foogallery id=”11465″]

بررسی مطابقت های انگلیسی حرف آخر استاد محمودی با سوالات کنکور ۹۵

[foogallery id=”11483″]

بررسی مطابقت های عربی حرف آخر استاد واعظی با سوالات کنکور ۹۵

[foogallery id=”11490″]

بررسی مطابقت های ادبیات حرف آخر استاد منتظری با سوالات کنکور ۹۵

[foogallery id=”11539″]