تحلیل کارنامه کنکور تجربی ۹۵ – قبول شدگان رشته پزشکی

بازگشت به وبلاگ موسسه حرف آخر

تحلیل کارنامه کنکور تجربی ۹۵ – قبول شدگان رشته پزشکی

تحلیل کارنامه کنکور تجربی ۹۵ – قبول شدگان رشته پزشکیReviewed by مدیر on Jul 27Rating:

karname konkur 600x741 - تحلیل کارنامه کنکور تجربی ۹۵ – قبول شدگان رشته پزشکی

دوره ای که داوطلبان این سه کارنامه قبول شده اند روزانه می باشد.وگزینش دردوره های روزانه میتوانداستانی،ناحیه ای(بومی)،قطبی یا کشوری باشد.
-شهرمحل سکونت کارنامه منطقه۱شیرازمی باشد.
-شهرمحل سکونت کارنامه منطقه۲گلپایگان می باشد.
_شهرمحل سکونت کارنامه منطقه۳بافت می باشد.
داوطلب منطقه۱و۲شهری که قبول شده اند استان ،ناحیه وقطب خودشان محسوب نمی شود.پس می توان احتمال دادکه پذیرش در دانشگاه قبولی این دو داوطلب یعنی علوم پزشکی دزفول به صورت کشوری بوده است.زیرا اگر به روش های دیگر بودشانس قبولی داوطلب در استان یابوم یا قطب خودشان که دانشگاه های علوم پزشکی مطرح تری دارند می توانست بیشترباشد.
اما داوطلب منطقه۳دانشگاهی که قبول شده است استان،ناحیه وقطب خودش محسوب می شود که شانس قبولی داوطلب را افزایش داده است البته شانس پذیرش این داوطلب درهمین رشته به صورت کشوری در دانشگاههای برتراین رشته بسیارپایین است.
باتوجه به این که رتبه درمنطقهاین سه داوطلب نسبتا بهم نزدیک است بررسی میکنم:

?میانگین درصد دروس عمومی کارنامه های:
منطقه۱: ۶۰%
منطقه۲: ۷۰%
منطقه۳: ۴۵%
?میانگین درصد دروس اختصاصی در کارنامه های:
منطقه۱: ۵۳%
منطقه۲: ۴۸%
منطقه۳: ۵۱%
__با مقایسه ی میانگین درصددروس عمومی:
درس تاثیرگذارمنطقه۱ درصددرس عربی با انحراف معیاربالا.
درس تاثیرگذارمنطقه۲درصددرس ادبیات ومعارف با ضریب۴و۳ودرس زبان با انحراف معیاربالاست.
داوطلب منطقه۳دردروس عمومی نسبتا متوسط عمل کرده اند.
__بامقایسه ی میانگین درصددروس تخصصی:

درس تاثیرگذار در منطقه۱در مقایسه با دوکارنامه ی دیگر درس شیمی می باشد.
درس تاثیرگذار در منطقه۲ در مقایسه با دوکارنامه ی دیگر درس ریاضی با انحراف معیار بالاست چون اغلب داوطلبان رشته ی تجربی در این درس درصدخوبی کسب نمی کنند‌.ودرصدکم درس زمین۸%است می باشد دو داوطلب دیگر زمین را صفر زده اند.که تاثیرآن را بررتبه ی کشوری می بینیم.
درس تاثیرگذاردر منطقه۳ نسبت به دو کارنامه دیگر درصددرس ریاضی ودرصددرس زیست می باشد.
بنابراین چون میانگین درصد دروس تخصصی به هم بسیارنزدیک است این سه کارنامه را میانگین درصددروس عمومی ازهم متمایزمی کند.که در کارنامه منطقه۲بین میانگین درصددروس عمومی وتخصصی تفاوت چشمگیری است.
اگه داوطلب منطقه۱و۲ باهمین درصدها در منطقه۳قرارداشت میتوانست شانس قبولی در دانشگاههایی با رتبه علمی بهتر راداشته باشند.وبالعکس اگه داوطلب منطقه۳با همین درصدهادر منطقه ۲یا۱ قرار داشت احتمال اینکه شانس قبولی در رشته پزشکی را از دست بدهدبسیار بالابود.

 

karname konkur 1 600x741 - تحلیل کارنامه کنکور تجربی ۹۵ – قبول شدگان رشته پزشکی

در تحلیل کارنامه فوق خواهیم داشت:
دوره ای که داوطلبان این سه کارنامه قبول شده اندروزانه می باشد.وهمانطورهم که قبلا گفته شدگزینش در دوره های روزانه می تواند استانی،ناحیه ای(بومی)،قطبی یا کشوری باشد.

_شهرمحل سکونت کارنامه منطقه۱شیراز می باشد.
_شهرمحل سکونت کارنامه منطقه۲کرج می باشد.
_شهرمحل سکونت کارنامه منطقه۳مشکین شهرمی باشد.
در کارنامه هرسه منطقه مشاهده می کنید که شهرمحل تحصیل داوطلب استان یا ناحیه یا قطب خودشان محسوب می شود‌‌که نوع گزینش بر اساس یکی از این موارد علاوه بر درصدهای کسب شده توسط داوطلب شانش قبولی داوطلب رانیز افزایش داده است.طبیعتا درگزینش های کشوری رقابت سختتر می شود‌.

?علاوه بر۷۵%امتیاز درصدهای کسب شده نمی توان تاثیرمثبت ۲۵درصدی معدل نهایی این سه داوطلب رانادیده گرفت.
معدل داوطلب منطقه۱: ۱۹/۷۳
معدل داوطلب منطقه۲: ۱۹/۸
معدل داوطلب منطقه۳: ۱۸/۹۸

?میانگین درصددروس عمومی کارنامه های:
منطقه۱: ۷۲%
منطقه۲: ۶۹%
منطقه۳: ۷۱%
?میانگین درصددروس اختصاصی در کارنامه های:
منطقه۱: ۵۷%
منطقه۲: ۵۳%
منطقه۳: ۴۶%

__با مقایسه میانگین درصدعمومی در این سه کارنامه می بینینم که میانگین درصدهای کسب شده توسط سه داوطلب بسیاربهم نزدیک است.
در کارنامه ۱تعادل بین درصدهای عمومی برقراراست.
درکارنامه۲درصددرس دینی باضریب۳ نسبت به سه درس دیگر عمومی توانسته تاثیرلازمه راداشته باشد‌.
وهمچنین درکارنامه منطقه۳دو درس عربی وزبان باضریب ۲اما نحراف معیاربالابا درصدکسب شده توانسته اند امتیاز ویژه را به داوطلب بدهند.

توجه!!!داوطلب منطقه۲توانسته در درس زمین درصد۲۵را کسب کندکه اگر گزینش رشته بصورت کشوری بود قطعا میتوانست تاثیرگذارباشد.

__در دروس اختصاصی  در کارنامه منطقه۳داوطلب دردو درس شیمی باضریب۳ودرس پراهمیت بعداززیست وفیزیک با ضریب۲ نسبتا ضعیف عمل کرده است.اما مواردی که در انتخاب رشته ی این داوطلب تاثیرگذاربوده است.اولویت مردبودن در انتخاب رشته-سهمیه ی منطقه۳-ومیانگین نسبتا بالای درصدکسب شده در دروس عمومی است.داوطلبی با همین درصدها در منطقه۱و۲شانس کمتری برای تحصیل در این رشته یا حتی رشته ی پزشکی راخواهدداشت‌.

  • تلگرام من
  • تماس با من

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بازگشت به وبلاگ موسسه حرف آخر