کارنامه داروسازی

بازگشت به وبلاگ موسسه حرف آخر

کارنامه داروسازی

کارنامه داروسازیReviewed by ابوالفضل نجف زاده on May 8Rating: 5.0کارنامه داروسازییکی از رشته های پرخواهان و آینده دار رشته تجربی کارنامه داروسازی هستش که میتونه سرنوشت شمارو تغییر بده باهم سه کارنامه و تحلیل اونارو میبینیم.

کارنامه داروسازی رو برای کنکوری های عزیز آماده کردم.

یکی از رشته های پرخواهان و آینده دار رشته تجربی کارنامه داروسازی هستش که میتونه سرنوشت شمارو تغییر بده باهم سه کارنامه و تحلیل اونارو میبینیم.

[table id=12 /]

در تحلیل کارنامه ی فوق👆👆👆خواهیم داشت:

دوره ای که داوطلبان این سه کارنامه قبول شده اندروزانه می باشدوهمانطور که قبلا گفته شدگزینش در دوره های روزانه می تواند استانی،ناحیه ای(بومی)،قطبی یا کشوری باشد.

_شهرمحل سکونت داوطلب منطقه۱مشهدمی باشدوجنسیت زن.

_شهرمحل سکونت داوطلب منطقه۲زاهدان می باشدوجنسیت زن.

_شهرمحل سکونت داوطلب منطقه۳شبسترمی باشدوجنسیت زن.

🔴تاثیر۲۵درصدی معدل در۳کارنامه ی فوق:

معدل داوطلب منطقه۱: ۱۹/۱۷

معدل داوطلب منطقه۲: ۱۹/۹۶

معدل داوطلب منطقه۳: ۱۹/۶۲

داروسازی - کارنامه داروسازی

🔴میانگین درصددروس عمومی در کارنامه های:

منطقه۱: ۶۸%

منطقه۲: ۶۸%

منطقه۳: ۶۳%

🔴میانگین درصددروس اختصاصی در کارنامه های:

منطقه۱: ۴۱%

منطقه۲: ۳۲%

منطقه۳: ۴۰%

_میانگین درصددروس عمومی درسه کارنامه ی فوق بسباربهم نزدیک است ومی توان گفت تقریبا برابراست.فارغ ازاین که درصدهرکدام ازدروس باضرایب مختلف چه تاثیری برنمره کل داوطلب دارند.

*در کارنامه ی منطقه۱داوطلب در درس زمین که درزیرگروه۲که این رشته قرارداردضریب۱داردتوانسته درصد۵۴راکسب کند.علاوه براینکه درس زمین با وجودضریب کم اما بررتبه ی کشوری داوطلب تاثیرگذاراست ودر این کارنامه تاثیرآن را بررتبه ی کشوری نمی توان نادیده گرفت باوجود اینکه میانگین درصددروس اختصاصی در کارنامه منطقه۱ومنطقه۲برابراست اما تفاوت چشمگیری در رتبه ی کشوری ملاحظه می کنیدونوع گزینشی هم که انتخاب کرده است کشوری است.دراین کارنامه داوطلب در درس شیمی که از دروس بااهمیت در این رشته می باشدودرزیرگروه۲که این رشته قراردارداین درس ضریب۴راداردنسبتاضعیف عمل کرده است.

*درکارنامه ی منطقه۳باتوجه به درصد بسیارکم درس فیزیک امااین داوطلب موفق به قبولی دراین رشته شده است اما میانگین درصددروس تخصصی در این کارنامه را بسیارکاهش داده است وامکان انتخاب آزادانه را برای سایرگزینش هاتاحدودی ازاوگرفته است.

*در کارنامه منطقه۳نوسان بین دروس اختصاصی کمتراست وتعادل بین میانگین درصددروس اختصاصی حفظ شده است‌.

نکته

شما میتونید با استفاده از منابع درسی موسسه حرف آخر به درصد های خیلی خوبی برسید و دیگه قبولی از این رشته یک آرزو نیست.

  • تلگرام من
  • تماس با من
بازگشت به وبلاگ موسسه حرف آخر