کنکور ۹۶ کدام دانشگاه‌ها به داوطلبان خوابگاه می‌دهند؟

بازگشت به نوشته‌ها

کنکور ۹۶ کدام دانشگاه‌ها به داوطلبان خوابگاه می‌دهند؟

کنکور ۹۶ یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های داوطلبان و همچنین خانواده‌های آنها، نحوه تخصیص خوابگاه به دانشجویان است. از همین رو آنها در کنار در نظر گرفتن مسائلی همچون سطح علمی دانشگاه، مسافت آن تا شهر محل زندگی، هزینه‌های احتمالی تحصیل و… به مساله سکونت و نحوه تخصیص خوابگاه نیز توجه ویژه‌ای دارند و شاید همین مساله موجب شود عطای حضور در یک دانشگاه معتبر را به لقای آن ببخشند.

sanjesh - کنکور ۹۶ کدام دانشگاه‌ها به داوطلبان خوابگاه می‌دهند؟

امنیت بیشتر، وجود برخی اماکانات ارزان، سالن مطالعه، نمازخانه، سالن فوتبال و… باعث شده است که هم داوطلبان کنکور ۹۶ و هم خانواده‌های آنان خوابگاه‌های دانشجویی را به خانه‌های دانشجویی ترجیح دهند، با این حال، امکانات دانشگاه‌ها پاسخگوی نیاز تمام دانشجویان نخواهد بود، بنابراین دانشگاه‌ها مجبورند براساس برخی اولویت‌ها به دانشجویان خوابگاه واگذار نمایند.

از همین رو با بررسی دفترچه انتخاب رشته کنکور ۹۶ اطلاعاتی درباره نحوه تخصیص خوابگاه در مقطع کارشناسی استخراج کرده که در ادامه مشاهده می‌کنید:

ردیفدانشگاهوضعیت تخصیص خوابگاه
۱دانشگاه تهرانخوابگاه ارائه خواهد شد
۲دانشگاه شهید بهشتیبه دانشجویان روزانه خوابگاه ارائه می‌شود
۳دانشگاه شاهدخوابگاه ارائه خواهد شد
۴دانشگاه صنعتی امیرکبیرخوابگاه ارائه خواهد شد
۵دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسیتعهدی در قبال ارائه خوابگاه ندارد
۶دانشگاه صنعتی شریفبه دانشجویان روزانه خوابگاه ارائه می‌شود
۷دانشگاه الزهرابه دانشجویان روزانه خوابگاه ارائه می‌شود
۸دانشگاه علامه طباطبائی اولویت ارائه خوابگاه براساس رتبه داوطلبان
۹دانشگاه علم و صنعت ایرانخوابگاه خودگردان موجود است
۱۰دانشگاه خوارزمی اولویت ارائه خوابگاه براساس رتبه داوطلبان
۱۱دانشگاه تبریزاولویت ارائه خوابگاه با دانشجویان رتبه برتر
۱۲دانشگاه شهید چمران اهوازبه دانشجویان روزانه خوابگاه ارائه می‌شود
۱۳دانشگاه شیرازاولویت ارائه خوابگاه با دانشجویان رتبه برتر
۱۴دانشگاه اصفهانخوابگاه ارائه خواهد شد
۱۵دانشگاه فردوسی مشهدخوابگاه ارائه خواهد شد
۱۶دانشگاه مازندرانخوابگاه ارائه خواهد شد
۱۷دانشگاه یزدخوابگاه ارائه خواهد شد
۱۸دانشگاه بوعلی سینااولویت ارائه خوابگاه با دانشجویان رتبه برتر
۱۹دانشگاه ارومیهتوضیحی داده نشده است
۲۰دانشگاه ایلام اولویت ارائه خوابگاه براساس رتبه داوطلبان
۲۱دانشگاه بجنوردخوابگاه ارائه خواهد شد
۲۲دانشگاه بیرجندبه دانشجویان روزانه خوابگاه ارائه می‌شود
۲۳دانشگاه اراکارائه خوابگاه براساس برخی اولویت‌ها
۲۴دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)به تعداد محدودی خوابگاه ارائه می‌شود
۲۵دانشگاه آیت ا… بروجردیتوضیحی داده نشده است
۲۶دانشگاه خلیج فارسخوابگاه ارائه خواهد شد
۲۷دانشگاه رازی کرمانشاهبه دانشجویان روزانه خوابگاه ارائه می‌شود
۲۸دانشگاه زنجاناینجا
۲۹دانشگاه سمنانصرفا در سال اول خوابگاه موجود است
۳۰دانشگاه سیستان و بلوچستانارائه خوابگاه به ۴۰ درصد دانشجویان مجرد روزانه
۳۱دانشگاه شهرکردارائه خوابگاه به ۳۰ درصد دانشجویان روزانه
۳۲دانشگاه شهید باهنر کرمانارائه خوابگاه براساس برخی اولویت‌ها
۳۳دانشگاه صنعتی اصفهانبه دانشجویان روزانه خوابگاه ارائه می‌شود
۳۴دانشگاه قمارائه خوابگاه براساس برخی اولویت‌ها
۳۵دانشگاه کردستاناینجا
۳۶دانشگاه گلستاندانشگاه فاقد خوابگاه دولتی است
۳۷دانشگاه گیلانارائه خوابگاه براساس برخی اولویت‌ها
۳۸دانشگاه لرستانخوابگاه ارائه خواهد شد
۳۹دانشگاه محقق اردبیلیخوابگاه ارائه خواهد شد
۴۰دانشگاه یاسوجخوابگاه ارائه خواهد شد
۴۱دانشگاه جهرمخوابگاه خودگردان موجود است
۴۲دانشگاه حکیم سبزواریتوضیحی داده نشده است
۴۳دانشگاه علوم دریایی چابهارخوابگاه ارائه خواهد شد
۴۴دانشگاه دامغان۴ نیمسال خوابگاه واگذار خواهد شد
۴۵دانشگاه زابلبه دانشجویان روزانه خوابگاه ارائه می‌شود
۴۶دانشگاه سلمان فارسیخوابگاه خودگردان موجود است
۴۷دانشگاه شهید مدنی آذربایجانخوابگاه ارائه خواهد شد
۴۸دانشگاه صنعت نفتخوابگاه ارائه خواهد شد
۴۹دانشگاه صنعتی شاهرودخوابگاه ارائه خواهد شد
۵۰دانشگاه صنعتی قمتعهدی در قبال ارائه خوابگاه ندارد
۵۱دانشگاه صنعتی کرمانشاهخوابگاه استیجاری موجود است
۵۲دانشگاه صنعتی شیراز اولویت ارائه خوابگاه براساس رتبه داوطلبان
۵۳دانشگاه هرمزگان اولویت ارائه خوابگاه براساس رتبه داوطلبان
۵۴دانشگاه صنعتی سهند اولویت ارائه خوابگاه براساس رتبه داوطلبان
۵۵دانشگاه صنعتی بیرجندبه دانشجویان روزانه خوابگاه ارائه می‌شود
۵۶دانشگاه صنعتی ارومیهتعهدی در قبال ارائه خوابگاه ندارد
۵۷دانشگاه صنعتی اراکخوابگاه خودگردان موجود است
۵۸دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییتوضیحی داده نشده است
۵۹دانشگاه صنعتی همدانتوضیحی داده نشده است
۶۰دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرتعهدی در قبال ارائه خوابگاه ندارد
۶۱دانشگاه علوم پزشکی تهرانخوابگاه ارائه خواهد شد
۶۲دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیخوابگاه ارائه خواهد شد
۶۳دانشگاه علوم پزشکی تبریزارائه خوابگاه براساس برخی اولویت‌ها
۶۴دانشگاه علوم پزشکی اصفهانتعهدی در قبال ارائه خوابگاه ندارد
۶۵دانشگاه علوم پزشکی شیرازعدم امکان واگذاری خوابگاه
۶۶دانشگاه علوم پزشکی ایرانبه دانشجویان روزانه خوابگاه ارائه می‌شود
۶۷دانشگاه علوم پزشکی مشهدخوابگاه ارائه خواهد شد
۶۸دانشگاه علوم پزشکی یزدتوضیحی داده نشده است
۶۹دانشگاه علوم پزشکی شاهدخوابگاه ارائه خواهد شد
۷۰دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا…توضیحی داده نشده است
مطالب مرتبط  حذف پیش دانشگاهی

*** لازم به ذکر است نام اکثر دانشگاه‌ها در جدول فوق ذکر شده است، با این حال نام تعدادی از آنها در این جدول نیامده است و داوطلبان کنکور ۹۶  می‌توانند وضعیت تخصیص خوابگاه در آن دانشگاه‌ها را از دفترچه «پیوست» مشاهده کنند.

بازگشت به نوشته‌ها