تجلیل از نفرات برتر کنکور سراسری سال ۹۶ شهر تهران

بازگشت به نوشته‌ها

تجلیل از نفرات برتر کنکور سراسری سال ۹۶ شهر تهران

درتجلیل از نفرات برتر کنکور سراسری سال ۹۶ اسم تجلیل از نفرات برتر کنکور سراسری سال ۹۶ شهر تهران ظهر یکشنبه پنجم شهریور ماه با حضور علی زرافشان معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش در دبیرستان دخترانه شهدای هفتم تیر برگزار شد.

 

تصاویر تجلیل از نفرات برتر کنکور سراسری سال ۹۶ شهر تهران

qZ1503847804 - تجلیل از نفرات برتر کنکور سراسری سال ۹۶ شهر تهران
تصاویر تجلیل از نفرات برتر کنکور سراسری سال ۹۶ شهر تهران

13960605001254636394388631449172 96241 PhotoT - تجلیل از نفرات برتر کنکور سراسری سال ۹۶ شهر تهران

13960605001254636394388637897340 88125 PhotoT - تجلیل از نفرات برتر کنکور سراسری سال ۹۶ شهر تهران

تصاویر تجلیل از نفرات برتر کنکور سراسری سال ۹۶ شهر تهران
13960605001254636394388644304279 73071 PhotoT - تجلیل از نفرات برتر کنکور سراسری سال ۹۶ شهر تهران
13960605001254636394388650085210 88213 PhotoT - تجلیل از نفرات برتر کنکور سراسری سال ۹۶ شهر تهران
13960605001254636394388668725156 34537 PhotoT - تجلیل از نفرات برتر کنکور سراسری سال ۹۶ شهر تهران
13960605001254636394388680485858 90300 PhotoT - تجلیل از نفرات برتر کنکور سراسری سال ۹۶ شهر تهران
تصاویر تجلیل از نفرات برتر کنکور سراسری سال ۹۶ شهر تهران
13960605001254636394388674704315 42004 PhotoT - تجلیل از نفرات برتر کنکور سراسری سال ۹۶ شهر تهران
13960605001254636394388685850096 63658 PhotoT - تجلیل از نفرات برتر کنکور سراسری سال ۹۶ شهر تهران
13960605001254636394388709068822 44705 PhotoT - تجلیل از نفرات برتر کنکور سراسری سال ۹۶ شهر تهران
13960605001254636394388724931723 45520 PhotoT - تجلیل از نفرات برتر کنکور سراسری سال ۹۶ شهر تهران
13960605001254636394388734469489 52683 PhotoT - تجلیل از نفرات برتر کنکور سراسری سال ۹۶ شهر تهران
13960605001254636394388743361791 56210 PhotoT - تجلیل از نفرات برتر کنکور سراسری سال ۹۶ شهر تهران
13960605001254636394388605753491 93658 PhotoT - تجلیل از نفرات برتر کنکور سراسری سال ۹۶ شهر تهران
13960605001254636394388768080478 42915 PhotoT - تجلیل از نفرات برتر کنکور سراسری سال ۹۶ شهر تهران
13960605001254636394388792566412 75952 PhotoT - تجلیل از نفرات برتر کنکور سراسری سال ۹۶ شهر تهران
13960605001254636394388804328196 42449 PhotoT - تجلیل از نفرات برتر کنکور سراسری سال ۹۶ شهر تهران
مطالب مرتبط  اینفوگرافیک کدام دانشگاه را انتخاب کنیم؟
بازگشت به نوشته‌ها