برنامه زمانی آزمون های سراسری

بازگشت به نوشته‌ها

برنامه زمانی آزمون های سراسری

✅برنامه زمانی آزمون های سراسری : سازمان سنجش آموزش کشور در اطلاعیه ای برنامه زمانی آزمون های سراسری را اعلام کرد.

✅ جدول زمان‌بندی آزمون‌های سراسری سال ۹۷ سازمان سنجش آموزش کشور به شرح زیر است:

کنکور - برنامه زمانی آزمون های سراسری

مطالب مرتبط  سینماتیک (حرکت شناسی)
بازگشت به نوشته‌ها