برچسب محصول - آموزش شیمی مفاهیم مجع بندی (سال دوم ، سوم و چهارم)

  • مفاهیم ۲ – شیمی سال سوم و چهارم

    پکیج مفاهیم کنکور شیمی سال سوم و شیمی سال چهارم بدون شک بهترین منبع برای آموزش مفاهیم شیمی کنکور به روش انیمیشن و الگوسازی می باشد. دقت کنید که این پکیج شامل مسائل شیمی کنکور نمی شود. با خرید این پکیج از خدمات مشاوره ای ویژه حرف آخر و برنامه ریزی دقیق و روزانه شیمی کنکور بهره مند خواهید شد.

    مشاهده نمونه تدریس ها، توضیحات کامل و رزومه استاد شیروانی
    ???????

    370,000 تومان