برچسب محصول - فیزیک سال سوم حرف آخر (الکتریسیته ساکن و خازن)

  • الکتریستیه ساکن و خازن

    فیزیک سال سوم حرف آخر (الکتریسیته ساکن و خازن) با تدریس قدرتمند استاد کامیار. تمامی تست های این بخش را با الگوی بشکه حل کنید.

    مهمترین شاخصه پکیج های فیزیک در حرف آخر این است که شما یک الگو یاد می گیرید برای همه تست ها نه اینکه برای هر تست یک تکنیک یاد بگیرید!!!

    مشاهده نمونه تدریس ها، توضیحات کامل و روزمه استاد  ???????

    90,000 تومان
کانال اساتید حرف آخرعضویت
+