زیست حرف آخر

زیست حرف آخر : اگر بگوییم متفاوت ترین پکیج زیست شناسی کنکور را حرف آخر تولید کرده استريا، پر بیراه نگفته ایم. برای اولین بار ژنتیک برای درک بهتر بصورت انیمیشن در آمده است. آموزش فوق مفهومی زیست شناسی کنکور توسط سه استاد برجسته در حرف آخر : استاد شعبانی – استاد روان و استاد شاکری

همانطور که می دانید در کنکورهای این سال ها حتی با زدن درصد 50 هم راه خود را به سمت رشته های دکترا هموار کرده اید. اگر به فکر کسب بالاترین درصد در این درس و فراگرفتن زیست شناسی بطور مفهومی هستید درنگ نکنید و همین حالا زیست حرف آخر را سفارش دهید.

در کنار محصولات حرف آخر شما می توانید از ما برنامه مطالعاتی بگیرید. این برنامه با هر کتاب کمک درسی که داشته باشید تناسب دارد و لازم است این نکته را بدانید که حتی اگر بهترین منبع کنکور را داشته باشید ولی نحوه مطالعه آن را ندانید، نتیجه مطلوب را نخواهید گرفت.

در موسسه حرف آخر سعی شده در کنار ارائه بهترین منابع کنکور، روش های مطالعه آن ها نیز ارائه شود.