فیزیک حرف آخر

فیزیک حرف آخر : تابحال به آموختن فیزیک با کمنرین فرمول فکر کرده اید؟؟؟ کاری که استاد کامیار در حرف آخر انجام داده است بی نظیر است. آموزش اعجاب انگیز فیزیک بصورت کاملا مفهومی و الگو محور. به جای آنکه برای هر سوال یک تکنیک یاد بگیرید برای حل همه سوال ها یک الگو یاد بگیرید.

اگر به فکر کسب بالاترین درصد در فیزیک کنکور هستید آن هم بدون یاد گرفتن تکنیک های عجیب و غریب که فقط برای اندک سوالاتی جواب می دهد، فیزیک حرف آخر را به شما پیشنهاد می کنیم. بیشترین درصد تطابق سوالات با کنکور 96 در بین موسسات کنکور

در کنار محصولات حرف آخر شما می توانید از ما برنامه مطالعاتی بگیرید. این برنامه با هر کتاب کمک درسی که داشته باشید تناسب دارد و لازم است این نکته را بدانید که حتی اگر بهترین منبع کنکور را داشته باشید ولی نحوه مطالعه آن را ندانید، نتیجه مطلوب را نخواهید گرفت.

در موسسه حرف آخر سعی شده در کنار ارائه بهترین منابع کنکور، روش های مطالعه آن ها نیز ارائه شود.