برچسب- آرایه های ادبی

ادبیات کنکور را چگونه بخوانیم؟

ادبیات کنکور : از آنجا که ادبیات کنکور سراسری ضریب چهار را به خود اختصاص داده است، می‌توان این درس را تاثیر گذارترین درس عمومی در کنکور به شمار آورد. ادبیات کنکور شامل چندین مبحث است که در ادامه نحوه مطالعه همه مباحث را توضیح داده ایم. سوالات ادبیات کنکور از ۵ بخش تشکیل شده است(به ترتیب تعداد تست): ۱-قرابت معنایی(۹)    ۲-املاء ولغت(۵)    ۳- زبان فارسی(۵)    ۴-آرایه های ادبی(۳)    ۵-تاریخ ادبیات(۳) برای عملکرد بهتر در ادبیات پیشنهاد می شود به صورت مبحثی به [...]