برچسب- اتنخاب رشته مطمئن

مقاله راهنمای انتخاب رشته از زبان کاظم قلم چی

انتخاب رشته مطمئن از زبان کاظم قلم چی:مهم ترین نیاز شما برای یک انتخاب رشته مطمئن سبک و روش درست تصمیم گیری است  . اگرروش صحیح تصمیم گیری را یاد بگیرید و درست تصمیم بگیرید ،بعدها از انتخاب رشته خود  پشیمان نخواهیدشد، به فکر تغییر رشته نخواهید افتاد  و از رشته یا شغلی که دارید ناراضی نخواهید بود.علاوه  برخودآگاهی وروش صحیح تصمیم گیری ، به دو مورد زیر هم نیاز دارید . ۱- اطلاعات صحیح برای این که بهترین انتخاب ها را انجام [...]

ادامه مطلب ...