برچسب- الگو سازی حرف آخر

تدریس به صورت الگو وار

تدریس به صورت الگو وار یکی از نوین ترین روش های تدریس در بین اساتید هست. روش های مختلفی برای تدریس دروس وجود داره و یکی از این روش ها تدریس به صورت الگو وار هستش در این نوع تدریس نیمکره راست مغز شما درگیر یادگیری میشه و این یعنی یادگیری عمیق و همیشگی. در گذشته روش های مرسوم مطالعه شامل روخوانی و حفظ کردن میشد ، در این حالت مدرس فقط با روخوانی و کمی توضیحات کارو تموم میکرد ، اما در [...]