برچسب- تغییر خود

تغییر خود

تغییر خود مولفه لازم برای موفقیت در سال سرنوشت ساز کنکور پس تنبلی ممنوع !!!

برای تغییر خود, تنبلی ممنوع !!! آنچه می تواند به یک سال تحصیلی مفهوم تازگی ببخشد، تصمیم ها و شیوه های نو است؛ اینکه امسال نگاهی تازه و به دور از پیش داوری ها و توجیه کردن ها، به خود داشته باشیم. امسال به جای اینکه با نق زدن و مشکلات را به گردن دیگران انداختن، خود را بی تقصیر و در شرایط موجود، بهترین جلوه دهیم، به دنبال تغییر خود و رفع حداقل یکی از نقص هایمان باشیم. می دانم [...]

ادامه مطلب ...