برچسب- جعبه لایتنر

چگونه از جعبه لایتنر استفاده کنیم

جعبه لایتنر یک قوطی در باز است که از پنج قسمت تشکیل می شود جعبه لایتنر را می توانید برای یادگیری لغات زبان انگلیسی و فارسی و یا هر فرمول یا مطالب درسی فراری که می خواهید به خاطر بسپارید به کار گیرید. هر موضوع یادگرفتنی را روی یک برگ کاغذ (فیش) بنویسید. دقت کنید که روی هر فیش تنها یک موضوع یادگرفتنی نوشته شود. یعنی لغت را در یک روی کاغذ و جواب آن را در روی دیگر برگه می [...]