برچسب- حذف شرط: اهمیت دروس عمومی در کنکنور سراسری اهمیت دروس عمومی در کنکور سراسری

اهمیت دروس عمومی در کنکور سراسری سال 98

اهمیت دروس عمومی در کنکور با توجه به اهمیت دروس عمومی در کنکور سراسری و اهمیت به سزای هر کدام از آنها درتعیین  رتبه دواطلبان باید یک برنامه ریزی درست و آگاهانه نسبت به تمامی دروس چه تخصصی چه عمومی انجام داد به تصور اکثر داوطلبان دروس عمومی  زیاد به زمان نیاز ندارد و طی ۲ الی  ۳ ماه میتوان آنها را خواند و به یک جمع بندی کامل رسید . و عده دیگر ازدواطلبان ترجیح میدهند به جای زمان گذاشتن [...]