برچسب- خودباوری و پشتکار

شاهین ابراهیمی: خودباوری و پشتکار بر ضعف چشمانم چیره شد

خودباوری و پشتکار این جوان قابل تحسین است: شاهین ابراهیمی داوطلب کنکور رشته انسانی سال ۹۶ توانست با وجود کم بینایی به رتبه ۵۳ دست پیدا کند. حتی کم بینایی هم نتوانست اراده و خودباوری و پشتکار این جوان را کم کند. در ادامه بیشتر با شاهین ابراهیمی آشنا می شویم... آشنایی با شاهین ابراهیمی رتبه‌ی ۵۳ کنکور ۹۶ انسانی از تهران(کم بینا)  شاهین ابراهیمی  رتبه ی ۵۳ کنکور ۹۶ انسانی از تهران(کم بینا): از سوم ابتدایی که به طور ناگهانی کم بینا [...]