برچسب- دروس عمومی برای کنکور

اهمیت دروس عمومی

اهمیت دروس عمومی بر کسی پوشیده نیست ، میدونیم این دروس سرنوشت ساز هستند. دروس عمومی بین همه ی رشته یکسان هستند و این باعث میشه رقابت در این دروس سختر و فراگیر تر باشه یعنی دانش آموزایی که از نظر دروس تخصصی در یک سطح هستن در اینجا دروس عمومی هست که سرونشت ساز میشه و این نشون دهنده اهمیت دروس عمومی هستش. دورس عمومی در کنکور به ترتیب شامل : ادبیات با ضریب 4 عربی با ضریب 2 دین و زندگی با ضریب [...]