برچسب- ذوق و انگیزه

شرایط مؤثر در یادگیری مطالب درسی

شرایط مؤثر در یادگیری یادگیری مطالب نیاز به نکات و شرایطی دارد که بعضی اوقات ریات نمی شود. رعایت شرایط مؤثر در یادگیری می تواند کمک بسیار بزرگی در موفقیت دانش آموزان دارد. ۱٫ انگیزه‌ی یادگیری یادگیری هم مانند سایر فعالیت‌ها، کار محسوب می‌شود و در پاره‌ای موارد، کاری است بسیار دشوار؛ اما هر کار دشواری اگر با شوق و ذوق و انگیزه همراه باشد، احساس دشواری آن از میان می‌رود و با علاقه دنبال می‌شود. بهترین عاملی که انگیزه‌ی دانش‌آموز را به ادامه‌ی [...]