برچسب- راهكارهاي عملياتي براي داشتن بازدهي

مناسب ترین زمان برای آغاز مطالعه جهت کنکور چه ماهی است؟ برنامه ریزی برای کنکور یکی از مهمترین کارها برای هر داوطلب کنکوری است. از اصل های مهم برنامه ریزی برای کنکور تقسیم بندی کارهای روزانه است که در پایین آنهارا کامل برای شما توضیح داده ایم بهتر نیست بگذاریم برای سال بعد تا حسابی وقت داشته باشم؟ من نمی‌رسم تمام درس‌هایم را بخوانم، پس در کنکور امسال موفق نمی‌شوم! پارسال آن همه خواندم و موفق نشدم، چطور ممکن است امسال [...]