برچسب- رشته ی داروسازی

کارنامه داروسازی

کارنامه داروسازی رو برای کنکوری های عزیز آماده کردم. یکی از رشته های پرخواهان و آینده دار رشته تجربی کارنامه داروسازی هستش که میتونه سرنوشت شمارو تغییر بده باهم سه کارنامه و تحلیل اونارو میبینیم.درسمنطقه 1منطقه 2منطقه 3ادبیات6061/453عربی6862/769/4معارف73/48076زبان72/37055/6ریاضی41/224/533فیزیک34/51037/8شیمی35/356/253/4زیست54/737/438رتبه منطقه7552227803رتبه کشوری205048234737رشته و دانشگاهداروسازی دانشگاه مازندرانداروسازی دانشگاه زنجان داروسازی دانشگاه ارومیهدر تحلیل کارنامه ی فوق👆👆👆خواهیم داشت: دوره ای که داوطلبان این سه کارنامه قبول شده اندروزانه می باشدوهمانطور که قبلا گفته شدگزینش در دوره های روزانه می تواند استانی،ناحیه ای(بومی)،قطبی یا کشوری باشد. _شهرمحل سکونت داوطلب منطقه۱مشهدمی باشدوجنسیت زن. _شهرمحل [...]

ادامه مطلب ...