برچسب- روش ضربدرو منفی

مقاله‌ی کاظم قلم‌چی: ۲ روش مدیریت زمان در جلسه‌ی آزمون

۲ روش مدیریت زمان در جلسه‌ی آزمون برای آن که وقت کم نیاورید ، برای آن که نحوه مدیریت زمان در جلسه آزمون را یاد بگیزید، این دو روش مطمئن را اجرا کنید. این دو روش به شما کمک می کند تا در جلسه کنکور نحوه مدیریت زمان در جلسه آزمون را به خوبی اجرا کنید و در زمان خود صرفه جویی کنید.   اکنون زمان آن است که چیزهایی را که آموخته اید به خوبی در پاسخ نامه منعکس کنید برای آن [...]