برچسب- زیست حرف اخر

چرا حرف اخر به عنوان برترین موسسه کنکوری در زمینه آموزش تصویری شناخته می شود؟؟

موسسه حرف اخر اگر ذره ای به سرنوشت کنکور خود اهمیت می دهید این مقاله از سایت حرف اخر را بخوانید! بزرگترین دغدغه شما کنکوری ها قبولی در بهترین رشته و دانشگاه است و همه به خوبی می دانیم که منظورمان از رشته و دانشگاه کدام است. خانواده ها کلی هزینه می کنند تا فرزندشان بهترین نتیجه را در کنکور بگیرد اما همه این هزینه کردن ها به سرانجام رسیده است؟؟؟ خیلی از موسسات کنکوری یا بهتر هست اینگونه بیان کنیم خیلی [...]

ادامه مطلب ...

لیست قیمت محصولات نظام جدید موسسه حرف آخر

دروس عمومی حرف آخر نظام جدیدنام تدریس قیمت به تومان لینک سفارشدینی دهم 190.000 سفارش این محصولدینی یازدهم 210.000 سفارش این محصولدینی دوازدهم 180.000 سفارش این محصولپکیج کامل دینی 580.000 سفارش این محصولآرایه های ادبی 110.000 سفارش این محصولقرابت معنایی 150.000 سفارش این محصولاملا و لغت 130.000 سفارش این محصولتاریخ ادبیات 120.000 سفارش این محصولزبان فارسی 140.000 سفارش این محصولپکیج کامل ادبیات 650.000 سفارش این محصولگرامر و لغات دهم و یازدهم حرف اخر 210.000 سفارش این محصولگرامر و لغات دوازدهم 120.000 سفارش این محصولدرک مطلب و کلوزتست حرف اخر 140.000 سفارش این محصولپکیج کامل زبانحرف اخر 470.000 سفارش این محصولعربی جامع حرف اخر 520.000 سفارش این محصولدرس ریاضی حرف آخر [...]

ادامه مطلب ...

لیست قیمت محصولات موسسه حرف آخر

دروس عمومی حرف آخرنام درس قیمت به تومان لینک سفارشاملا و لغت ادبیات حرف آخر 100.000 سفارش این محصولآرایه های ادبی حرف اخر 90.000 سفارش این محصولقرابت معنایی حرف آخر 140.000 سفارش این محصولزبان فارسی حرف اخر 120.000 سفارش این محصولتاریخ ادبیات نظام قدیم حرف اخر 95.000 سفارش این محصولپکیج کامل ادبیات نظام قدیم حرف آخر 545.000 سفارش این محصولدین وزندگی سال دوم حرف اخر 95.000 سفارش این محصولدین و زندگی سال سوم حرف اخر 120.000 سفارش این محصولدینی سال پیش حرف اخر 70.000 سفارش این محصولپکیج جمع بندی دینی حرف اخر 285.000 سفارش این محصولپکیج کامل دینی حرف اخر 220.000 سفارش این [...]

ادامه مطلب ...