برچسب- ساعت مطالعه مناسب برای کنکور

چند ساعت در روز را باید به مطالعه برای کنکور اختصاص داد؟

ساعت مطالعه برای آمادگی در کنکور و رسیدن به موفقیت باید چقدر باشد؟ امروز قصد دارم براتون از تعداد ساعاتی که برای کنکور باید اختصاص بدهید اطلاعاتی را ارائه بدهم. ساعت مطالعه ای که نه خیلی کم باشد تا مفید واقع نشود و نه خیلی زیاد باشد که باعث زدگی شما از درس و خستگی تان شود. در ادامه شما را به خواندن مقاله زیر دعوت می کنم: برای کنکور چند ساعت درس بخوانیم؟ مطابق با برنامه درس بخوانید. زیرا یک برنامه‌ی مسنجم و متعادل [...]

ادامه مطلب ...