برچسب- ضریب عربی در کنکور سراسری

اهمیت دروس عمومی در کنکور سراسری سال 98

اهمیت دروس عمومی در کنکور با توجه به اهمیت دروس عمومی در کنکور سراسری و اهمیت به سزای هر کدام از آنها درتعیین  رتبه دواطلبان باید یک برنامه ریزی درست و آگاهانه نسبت به تمامی دروس چه تخصصی چه عمومی انجام داد به تصور اکثر داوطلبان دروس عمومی  زیاد به زمان نیاز ندارد و طی ۲ الی  ۳ ماه میتوان آنها را خواند و به یک جمع بندی کامل رسید . و عده دیگر ازدواطلبان ترجیح میدهند به جای زمان گذاشتن [...]

ادامه مطلب ...