برچسب- موفقیت

تغییر خود

تغییر خود مولفه لازم برای موفقیت در سال سرنوشت ساز کنکور پس تنبلی ممنوع !!!

برای تغییر خود, تنبلی ممنوع !!! آنچه می تواند به یک سال تحصیلی مفهوم تازگی ببخشد، تصمیم ها و شیوه های نو است؛ اینکه امسال نگاهی تازه و به دور از پیش داوری ها و توجیه کردن ها، به خود داشته باشیم. امسال به جای اینکه با نق زدن و مشکلات را به گردن دیگران انداختن، خود را بی تقصیر و در شرایط موجود، بهترین جلوه دهیم، به دنبال تغییر خود و رفع حداقل یکی از نقص هایمان باشیم. می دانم [...]

ادامه مطلب ...

موفقیت اتفاقی نیست ، برنامه ریزی می خواهد

موفقیت در کنکور سراسری : برای رسیدن به موفقیت در کنکور سراسری ، بایستی برنامه ای مدون و منظم داشت: همه ی ما دست کم یک بار این جمله را از زبان فردی موفق شنیده ایم : «برای رسیدن به اهداف ، بایستی برنامه ای مدون و منظم داشت». اما به راستی این برنامه مدون را از کجا می شود تهیه کرد؟ آیا کسی که تجربه کافی در این زمینه ندارد ، می تواند برنامه ریزی نموده و موفق شود؟ استرسهای گوناگونی در مواقع درس [...]

ادامه مطلب ...