برچسب- همایش های جمعبندی

همایش جمع بندی ، میانبر مطمئن

همایش جمع بندی در این روز های مانده تا کنکور بسیار داغ شده. خیلی از اساتید کشور در شهر های مختلف اقدام به برگزاری همایش جمع بندی کردن ولی نکته ای وجود داره ، آیا حضور تو این همایش ها لازمه و میتونه به ما کمک کنه. شما تقریبا یک سال روی کنکور وقت گذاشتین این یک میانگینه که ممکنه برای بعضی ها کمتر و بعضی ها بیشتر باشه ولی نکته ای وجود داره و اون اینه بعد از یک سال آیا [...]

کانال اساتید حرف آخرعضویت
+