برچسب- چرا نباید درسی کنار بذاریم

کنار گذاشتن درس هرگز

کنار گذاشتن درس هرگز ، بله این یک شعار نیست این حقیقتی محض برای شماست. شاید بخاطر زمان یا درصد درس و یا مشکل درسی بخواین یک درسوکلا کنار یذارید مثلا عربی ، زبان و یا زمین شناسی و ... به شما بگم که این کار اشتباه هست و کنار گذاشتن درس هرگز نباید اتفاق بیافته. دلایل برای عدم کنار گذاشتن درس : اولین دلیل عقب موندن از دیگران ، کسانی که درس هایی رو خوندن که شما نخوندین خیلی از شما جلوتر [...]