برچسب- چگونه اعتیاد به تلگرام را ترک کنیم

حذف موانع کنکوری ,چطور اعتیاد به گوشی را در دوران کنکور ترک کنیم؟

حذف موانع کنکوری و اینکه چطور اعتیاد به گوشی را در دوران کنکور ترک کنیم؟ حذف موانع کنکوری و اینکه چطور اعتیاد به گوشی را در دوران کنکور ترک کنیم زنگ ساعت رومیزی یا گوشی رو خاموش می‌کنی، پلک می‌زنی تا چشمات باز بشه، و بعد نگاه می‌کنی که روی گوشی چه پیغام‌های جدیدی داری. و به همین راحتی از اولین لحظه بیداری گرفتار  یکی از بزرگترین موانع کنکوری می‌شی.     چرخه موانع کنکوری یعنی همون چندتا برنامه ی رو گوشیت که از [...]